Kocky

Kocky sú jedny z najobľúbenejších hračiek detí. Deti sa s nimi začínajú oboznamovať zvyčajne v období 10. mesiaca vývoja. Prvé kontakty s nimi vedú cez rodičov či starších súrodencov stavbou veže, ktorú dieťatko zhadzuje. V tomto vývojovom štádiu odporúčame kocky, ktoré pútajú pozornosť dieťatka svojou farebnosťou a rôznymi funkciami. V období 15.-21. mesiaca si dieťa už dokáže postaviť svoju vlastnú vežu z 3-5 kociek. V ďalšom období môžeme postupne rozšíriť zbierku o drevené kocky, pomocou  ktorých je možné realizovať prvé jednoduché stavby. Aktivita s kockami podporuje zdokonaľovanie jemnej motoriky.