Hračky,prečo sú pre deti dôležité?

Hlavnou „pracovnou“ činnosťou dieťaťa počas dňa je hra. Je pre dieťa prostriedkom komunikácie, vyjadrenia citového rozpoloženia, ale tiež zdrojom poznatkov a fyzických aktivít. Podnecuje fantáziu dieťaťa a nesporne sa podieľa na zdokonaľovaní motorických schopností, zrakového, sluchového i hmatového vnímania. Dieťa pre svoj vývoj potrebuje dostatok podnetov a tie mu poskytujú hračky.

Hračka je predmet na hranie pre deti, ale i dospelých. Slúži na upútanie pozornosti dieťaťa, na hru a zábavu, ale tiež zohráva dôležitú úlohu pri rozvoji motorických a psychických zručností a schopností. Hračky existujú už tisíce rokov, ale ich veľký rozmach nastal až v 20. storočí.

Pri výbere je potrebné zohľadniť vek dieťaťa, jeho zrelosť a nesmieme zabudnúť ani na záujmy. I keď hračku vyberajú pre deti najmä dospelí, musí byť zaujímavá najmä pre dieťa.

Kvalitné hračky pre deti obohacujú svet dieťaťa, pomáhajú mu pri rozširovaní vedomostí, zručností, rozvíjajú jeho fantáziu a dieťa formou hry získava návyky potrebné pre ďalší život.

Pri výbere nesmieme zabúdať na kvalitu a predovšetkým bezpečnosť a nezávadnosť, aby si dieťa pri hre neublížilo. Hračky uvedené na trh Európskej únie musia byť označené certifikátom bezpečnosti CE.