Interaktívne hračky

Interaktívne hračky sú hračky, ktoré stimulujú zmysly a motoriku Vášho bábätka. 

Každé dieťa je výnimočné s individuálnym tempom vývoja. Dojčenské obdobie charakterizuje rýchly rast, kontakt s okolím najmä cez zrakové, chuťové a hmatové vnemy , rozvoj jednoduchých pohybových aktivít a rozvoj motoriky. Rôznorodá, bohatá a zaujímavá stimulácia plynulo vyvíja zmysly dieťatka a zabezpečí dieťatku zmyslový zážitok. V prvom štvrťroku života je potrebné poskytovať dieťaťu zrakové a sluchové podnety. Zrakové podnety poskytujú dojčaťu závesné farebné hračky, sluchové podnety posklytujú jednoduché hrkálky, hračky s jemnou melódiu. Pre rozvoj motoriky sú neoceniteľným pomocníkom aktívne hračky, ktoré nútia dieťa trénovať úchop ručičkou, jednoduchým pohybom hračku premiestniť . V neskoršom vývojom období napomáhajú telesnému rozvoju – nútia deti k pohybu.