Zápis budúceho prváčika: Všetko čo potrebujete vedieť

Sú dni, na ktoré nikdy nezabudneme: prvé stretnutie s našim bábätkom, prvý zub, prvý krok, prvý deň v škôlke. Už čoskoro bude ďalším dňom, ktorý si nájde trvalé miesto medzi spomienkami Zápis do prvého ročníka základnej školy. Ak máte množstvo otázok a neviete čo čakať, čítajte ďalej.

                                                    zapis-do-skoly

Kedy začína zápis?

Vášho predškoláka môžete do základnej školy zapísať v období od od 1. do 30. apríla 2024. Presný termín zápisu nájdete na internetovej stránke školy, alebo na plagátiku informujúcom o Zápise, ktorý nájdete v škôlke alebo v základnej škole.

Čo treba na zápis do školy?

Na zápis si so sebou, okrem vášho veľkáča, vezmite občiansky preukaz, rodný list dieťaťa (prípadne aj kópiu) a doklad o zdravotnom postihnutí (v prípade zdravotného postihnutia). Budete tiež potrebovať prihlášku, ktorú však väčšina škôl dáva rodičom vyplniť počas zápisu. Počítajte tiež s tým, že niektoré školy môžu vyžadovať príspevok (napr. na školské pomôcky) už pri zápise.

Ak plánujete žiadať o odklad povinnej školskej dochádzky, nezabudnite na Žiadosť o odklad školskej dochádzky (ktorú si môžete stiahnuť na internete) a vyjadrenia od lekára, psychológa, riaditeľky materskej školy či logopéda.

Ako prebieha zápis do prvého ročníka?

Po príchode do školy vybavíte najskôr formality. Pani učiteľka si zapíše meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko vášho drobca, ale tiež meno, priezvisko, adresu zamestnávateľa a trvalé bydlisko rodičov.

Potom príde rad na budúceho prváčika. Pani učiteľka hravou formou zistí, či je váš predškoláčik  pripravený zasadnúť v septembri do školskej lavice. S dieťaťom sa krátko porozpráva, vyzve ho aby zaspievalo pesničku alebo povedalo básničku a poprosí ho, aby nakreslilo obrázok. V pokojnej priateľskej atmosfére si overí, či drobec pozná farby, geometrické tvary a čísla do desať. Ak vás pani učiteľka poprosí, aby ste na chvíľu opustili triedu, nebojte sa. Chce sa iba presvedčiť, že váš drobec je samostatný a dokáže skvelo fungovať bez vás.

                                                     3

Na zápise pani učiteľky netestujú predškolákov v duchu testov školskej zrelosti. Snažia sa iba lepšie zoznámiť s budúcimi prváčikmi. Zápis prebieha za prítomnosti rodičov, pravdepodobne budúcej triednej pani učiteľky, druhej pani učiteľky a školského psychológa.

Počas zápisu zvykne škola tiež zisťovať záujem o povinne voliteľný predmet (náboženská/etická výchova), školský klub a školské stravovanie. Údaje majú zväčša iba informačný charakter a nie sú záväzné.

Čo by mal vedieť budúci prvák?

Budúci prváčik:

  1. by mal hovoriť čisto, zrozumiteľne a plynule. Mal by vedieť porozprávať krátku rozprávku, poznať detskú básničku alebo pesničku, vysloviť krátke slovo po hláskach,
  2. by mal uznávať autority,
  3. by sa mal vedieť sústrediť na činnosť 15 až 20 minút. Tiež by mal vedieť dokončiť úlohu, ktorú začne, neodbiehať a nezačínať stále s niečím novým,
  4. by mal mať dostatočne vyvinutú hrubú motoriku: mal by vedieť behať, skákať na jednej nohe, podliezať, hádzať a chytať loptu,
  5. by mal mať dostatočne vyvinutú jemnú motoriku: mal by vedieť držať správne farbičky a pero, zapnúť si gombíky, zaviazať šnúrky, vymaľovať obrázok bez prechodu cez čiaru, vystrihnúť jednoduchý tvar,
  6. by mal poznať základné geometrické tvary (štvorec, obdĺžnik, kruh), farby a čísla do desať. Mal by vedieť nakresliť postavu so základnými znakmi (hlava, krk, hruď, nohy, ruky, prsty na rukách) a orientovať sa v priestore (hore, dole, vpredu, vzadu, vpravo, vľavo),
  7. by mal ovládať základné sociálne návyky (umyť si ruky po návšteve toalety, vysmrkať si nos) a tiež by sa mal vedieť sám najesť, obliecť a obuť,
  8. by sa mal vedieť predstaviť, povedať kde býva a ako sa volajú jeho rodičia. Mal by ovládať pravidlá slušného správania (pozdraviť sa, poprosiť a poďakovať).

                                                                    akovybratbatoh2

Tip: Ak sa vášmu škôlkárovi do školy nechce, potešte ho novou školskou taškou, s ktorou pôjde hrdo na zápis i prvý deň do školy.

Čo ešte potrebujete vedieť o zápise do prvého ročníka...

Je potrebné dieťa na zápis pripraviť?

Vaše dieťatko nevie písať ani čítať, napriek tomu, že jeho spolužiačka to dokáže? Nevadí! Podľa psychológov je lepšie, keď sa deti učia spolu v kolektíve. Nebudú sa na hodine nudiť a vyrušovať. Ak sa však dieťatko učí doma samo, nebráňte mu v tom!

Ako vyplýva z tvrdení pedagógov a psychológov, drobca na zápis pripravovať netreba. Prehnaná motivácia rodiča by mohla spôsobiť dieťatku zbytočný stres zo zápisu i zo školskej dochádzky.

Mám pripravovať dieťa na školu?

O škole sa rozprávajte. Nikdy však dieťa nestrašte. Povedzte mu, že sa v škole naučí veľa zaujímavých vecí, bude si môcť samo prečítať obľúbenú knižku, nájde si nových kamarátov, zažije mnoho dobrodružstiev. Motivujte drobca, aby sa na školu tešil. Vysvetlite mu tiež, aké bude mať povinnosti a uistite ho, že mu veríte a že všetko hravo zvládne.

Dodajte mu sebadôveru. Pravdepodobne bude mať v triede zopár spolužiakov zo škôlky. To mu umožní ľahšie si zvyknúť na nové prostredie a situáciu. Ak ale váš drobec nastúpi do školy, kde nebude nikoho poznať, môže mať strach. Uistite ho, že je prirodzené mať obavy. Priznajte, že aj dospelí sa boja, ak idú niekde, kde nikoho nepoznajú. Presvedčte ho, že všetko v pohode zvládne a  čoskoro si nájde nových kamarátov.

                                                     5

Ako zistím či je dieťa na školu pripravené?

Kladiete si stále dokola otázku, či to váš veľkáč dokáže? Ak potrebujete poradiť, obráťte sa na psychológa, alebo na štátnu psychologickú poradňu (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie). Na vyšetrenie školskej zrelosti v psychologickej poradni nepotrebujete odporúčanie pediatra. 

Musíme ísť na zápis, aj keď žiadam o odklad školskej dochádzky?

Každé dieťatko, ktoré oslávi šieste narodeniny do 1. 9. 2024 sa musí zúčastniť zápisu do prvého ročníka. Týka sa to tiež rodičov, ktorí chcú požiadať o odklad školskej dochádzky. V prípade, ak rodič s dieťaťom na zápis nepríde, hrozí mu pokuta vo výške 331,50 €.

Čo ak sa dieťa zápisu zúčastniť nemôže?

Ak váš drobec ochorie, alebo sa z iných závažných dôvodov nemôže zúčastniť zápisu do prvého ročníka, mali by ste sa obrátiť na riaditeľa školy a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe. Ak s tým riaditeľ súhlasí, na základe potrebných dokladov môžete dieťa zapísať aj bez jeho osobnej prítomnosti.

Môžem dieťa do školy prihlásiť aj keď ešte nemá 6 rokov?

Dieťatko môžete na zápis priviesť, aj keď šesť rokov dovŕši po 1. septembri 2024. Musí však byť zdravotne, psychicky, fyzicky a sociálne pripravené na zvládanie školskej dochádzky.

Môžem dieťa zapísať na viac základných škôl?

Kedysi platilo, že rodičia zapisovali deti výlučne do spádovej školy (školy, ktorá sa nachádza v školskom obvode, kde budúci prvák býva). Dnes si môžu rodičia základnú školu vybrať. Ak však chcete zapísať dieťatko do inej, ako spádovej školy, musíte počítať s tým, že riaditeľ je povinný prijať najskôr deti s trvalým pobytom v danom školskom obvode. Ak sa naplnia kapacitné možnosti školy, riaditeľ už nebude môcť prijať ďalšie dieťa.

Budúceho prváka teda môžete zapísať na viac základných škôl bez toho, aby ste o tom museli informovať riaditeľa spádovej základnej školy. Keď budete poznať stanoviská základných škôl a rozhodnete sa pre jednu školu, ostatných riaditeľov by ste mali informovať, najneskôr do 31.8. 2024, že vaše dieťa do školy nenastúpi.

Inšpirujte sa našou ponukou detských batohov.

                                                    akovybratbatoh2