Čo znamenajú skratky v tehotenskej knižke?

EFV je odhadovaná hmotnosť vášho drobca, CRL je jeho dĺžka od vrcholu hlavičky po kostrč. Ale čo znamenajú ostatné skratky? Radi vám to prezradíme. A odpovieme vám tiež na otázky, prečo ste tehotenský preukaz nedostali pri prvej návšteve gynekológa a či si ho po pôrode môžete nechať?

                                               tehotenske_brusko

Kedy dostanem tehotenskú knižku?

Mnohé budúce maminky sú sklamané, keď od gynekológa odídu s prázdnymi rukami. Väčšina lekárov však tehotenské knižky vystavuje až okolo 11. týždňa tehotenstva. Vtedy už máte za sebou prvé odbery krvi aj  ultrazvukové vyšetrenie. Lekár tak môže výsledky rovno zaznačiť do tehotenského preukazu. 

                                              tehotensky_test

Skratky v tehotenskom preukaze

1. strana

- Predchádzajúce gravidity (pôrody): ak nejde o vaše prvé tehotenstvo, lekár zaznačí rok, kedy ste rodili, pohlavie dieťatka, jeho dĺžku a hmotnosť. Zapíše tiež prípadné komplikácie, ktoré ste mali počas predchádzajúceho tehotenstva a pôrodu.

- Abort (Ab.):  Samovoľný potrat. Zapisuje sa počet potratov, rok, v ktorom sa stali a dĺžka tehotenstva (v mesiacoch alebo týždňoch). Lekár sem môže zaznačiť i mimomaternicové tehotenstvo.

- UPT (Umelé ukončenie tehotenstva): rovnako sa značí rok, kedy bol potrat vykonaný; dĺžka tehotenstva a dôvod zákroku (žiadosť pacientky alebo medicínsky dôvod).

- RA (rodinná anamnéza): informácie o vážnych ochoreniach pokrvných príbuzných. Dôležité sú hlavne cukrovka, onkologické ochorenia, vysoký tlak, psychické problémy,  komplikácie v tehotenstve a vrodené vývojové chyby diagnostikované blízkym príbuzným.

- OA (osobná anamnéza): sem lekár zaznačí všetky prekonané aj súčasné ochorenia, ktorými trpíte a kvôli ktorým ste sledovaná v odbornej ambulancii. Dôležité sú ochorenia srdca, krvi, pľúc, pečene, močových ciest, obličiek a endokrínne ochorenia. Súčasťou osobnej anamnézy môžu byť tiež informácie o liečenej neplodnosti a gynekologických ochoreniach.

- Alergie: dôležité sú alergické reakcie na lieky. Ak ste na nejaký liek alergická, lekára informujte o priebehu a intenzite alergickej reakcie. Značia sa sem aj ďalšie alergény a prípadná astma.

- Detské ochorenia: bežné detské infekčné ochorenia, ktoré ste mali (ovčie kiahne, mumps, osýpky …).

- Úrazy a operácie: uvádzajú sa sem úrazy a operácie, ktoré ste prekonali. Pre vášho lekára sú dôležité operácie  a úrazy  brušných orgánov a orgánov v panve.  Môžu mať vplyv na vedenie pôrodu.

Spodná časť je určená na plánovanie termínov vašej poradne.

                                             psychomotorika u najmensich

2. STRANA

- Menštruačný cyklus: lekár zaznačí, či ste pred otehotnením mali menzes pravidelne, aký dlhý ste mali cyklus a koľko dní ste krvácali.

- PM (dátum prvého dňa poslednej menštruácie): V minulosti lekári vypočítavali termín pôrodu iba z tohto dátumu. Dnes sa termín spresňuje pomocou ultrazvukového vyšetrenia (v 8. až 10. t.t.), kedy sa meria dĺžka plodu od temena po kostrč.

Pozn.: t.t. je skratka pre ,,týždeň tehotenstva“.

- IVF-ET (In Vitro Fertilisation – Embryo Transfer): V prípade umelého oplodnenia je termín oplodnenia (resp. vkladu embria) dôležitejší ako dátum poslednej menštruácie. Z neho sa vypočítava termín pôrodu.

- PP: dátum, kedy ste 1-krát pocítili pohyby bábätka.

- TP (termín pôrodu): určuje sa na základe dátumu poslednej menštruácie a ultrazvukového vyšetrenia. 

- Nástup MD (na materskú dovolenku): Ak vaše tehotenstvo prebieha bez problémov, na materskú nastúpite 6 týždňov pred termínom pôrodu (v 34. t.t.). Ak je vaše tehotenstvo považované za rizikové, nastúpite na materskú 8 týždňov pred plánovaným pôrodom (v 32. t.t.).

- Výška/hmotnosť: informuje o vašej výške a váhe pred začiatkom tehotenstva.

- Rozmery panvy: dnes sa toto vyšetrenie robí iba výnimočne. Nahrádza ho vyšetrenie ultrazvukové. V minulosti lekár pri 1. prehliadke zmeral rozmery vonkajšej panvy tehuľky pomocou pelvimetra.

- TK: krvný tlak

- Moč B-C-H-U: pomocou papierikového indikátora sestrička na každej poradni potvrdí alebo vyvráti prítomnosť bielkovín, cukru, hemoglobínu (krvného farbiva) a urobilinogénu (žlčového farbiva) v moči.

- Opuchy: ak trpíte opuchmi dolných končatín, lekár ich do preukazu poznačí. Ako perimaleolárne  sú označované opuchy v oblasti členkov, pretibiálne charakterizujú oblasť predkolenia.

- Varixy: prítomnosť kŕčových žíl i hemeroidov je tiež informácia, ktorá sa v knižke uvádza.

- Pohyby: ak lekár počas vyšetrenia pozoruje pohyby plodu, označí ich ako prítomné, alebo znamienkom ,,+“. Ak plod napr. spinká, do preukazu lekár zaznačí ,,neprítomné“.

- Nalieh (naliehanie): popisuje, ktorá časť plodu je najnižšie k panvovému vchodu (zadoček, hlavička…).

- OP (ozvy plodu): tlkot srdiečka plodu označí lekár znamienkom ,,+“, alebo počtom úderov za minútu. Plod má vyššiu tepovú frekvenciu ako je bežná  u dospelého. 

- Subjektívne ťažkosti: ak vás trápi zvracanie, zápcha či opuchy, lekár to zapíše práve sem. Rovnako zaznačí informácie, ktoré považuje za ťažkosti on.

 -Cervikálne skóre:  je údaj, ktorí hodnotí dĺžku krčka maternice, jeho otvorenie (dilatáciu), sklon oproti maternici (orientáciu), tuhosť (konzistenciu), cerviko-korporálny uhol (strmosť zúženia v oblasti vnútornej bránky krčka) i naliehanie. Údaje informujú lekára o pripravenosti krčka maternice na pôrod.

Pozn.: Krčok maternice môže mať sklon dorzálny (dozadu), mediálny (v strede) a arterioárny (dopredu)

                                               tehotenska_knizka_skratky

3. STRANA

- Vstupné vaginálne vyšetrenie dňa: predstavuje dátum, kedy vás lekár po prvý krát vyšetril a potvrdil, že ste tehotná. Jeho súčasťou je onkocytológia (OC) a kolposkopické vyšetrenie (vyšetrenie krčka maternice).

- Fundus – spona v cm: fundus je horná klenba maternice, spona je chrupavka spájajúca lonové kosti. Miesto medzi týmito dvoma bodmi je vyplnené vašou maternicou s dieťatkom. Pomocou krajčírskeho metra zmeria lekár vzdialenosť medzi sponou a fundusom. Výsledok zaznačí do gravidometrickej krivky v tehotenskej knížke. Dnes je táto metóda často nahrádzaná ultrazvukovým meraním. Poruchu rastu plodu dokážu odhaliť obe.

- PEDA (epidurálna pôrodná analgéza): ak plánujete požiadať počas pôrodu o epidurálnu analgézu, váš gynekológ to do preukazu zaznačí. Na poradni v nemocnici, v ktorej plánujete rodiť, vás budú informovať o podmienkach, za akých vám môže byť analgéza poskytnutá.

                                               tehotensky_preukaz-14. STRANA

Laboratórne vyšetrenia:

- KS + Rh ženy: vaša krvná skupina.

- KS + Rh muža: krvná skupina ocka.

- Protilátky: ak máte Rh negatívny faktor, váš organizmus môže tvoriť protilátky proti krvinkám plodu. Lekár vám preto počas tehotenstva 3-krát odoberie krv, aby skontroloval, či je všetko v poriadku.

- Ery: množstvo erytrocytov (červených krviniek).

- Le: množstvo leukocytov (bielych krviniek).

- Tr: množstvo trombocytov (krvných doštičiek).

- Hb: koncentrácia krvného farbiva.

- Ht (Htk): pomer červených krviniek voči plazme.

Prostredníctvom odberov sa tiež zisťuje, či vo vašej krvi nie sú prítomné protilátky proti:

- Lues (RRR+TPPA-T): syfilisu (v 3. - 4. mesiaci a 7. - 8. mesiaci),

- TOXO: toxoplazmóze,

- rubeole (IgG, IgM): Toto vyšetrenie sa robí iba vo výnimočných prípadoch,

- HbsAG: žltačke typu B,

- anti HCV: žltačke typu C,

- anti HIV 1, 2 (HIV positivity): HIV infekcii.

- MOP p.p. (pH pošvy): výsledky mikroskopického vyšetrenia náteru pošvy. Býva tiež označovaný ako mikróbny obraz. Často ho nahrádza Ph metria a kultivácia z pošvy.

- Screening GDM: výsledky z vyšetrenia na tehotenskú cukrovku.

- OGTT (orálny glukózovo tolerančný test): v 24. až 28. týždni vám sestrička odoberie krv. Vypijete roztok pripravený zo 75 g glukózy, 1 – 2 hodiny si posedíte v čakárni a sestrička urobí kontrolný odber krvi. Pomocou vyšetrenia lekár zistí, aké množstvo glukózy máte v krvi a odhalí prípadnú tehotenskú cukrovku alebo poruchu glukózovej tolerancie.

- Prenatálna dg v I. trimestri (od 10.+1. do 13. + 6. týždňa gravidity)

- PAPP-A a free-beta HCG: výsledky špecifických biochemických markerov (z krvných odberov), ktoré produkuje placenta. Vyhodnocujú sa komplexne, spolu s temeno-kostrčnou dĺžkou (CRL) a prejasnením šije (NT).

- Prenatálna dg v II. trimestri (od 14. + 1. do 15. + 6. týždňa gravidity) – tripple test

- MS AFP (alfafetoproteín): vysoké hodnoty môžu predstavovať zvýšené riziko rázštepu chrbtice či bruška. Znížené zasa môžu súvisieť s rizikom Downovho syndrómu.

Výsledky sa však vyhodnocujú komplexne, spolu s výsledkami choriogonadotropného hormónu (HCG), estriolu (E3) a ultrazvukovými výsledkami temeno-kostrčnej dĺžky (CRL) a rozmerov hlavičky (BPD).

- Amniocentéza: lekár sem poznačí, či ste absolvovali odber plodovej vody.

- Kultivácie: výsledky bakteriologického vyšetrenia.

- Moč: výsledky získané z vyšetrenia moču.

- Streptoccocus agalactiae (Str. agalactiae): informuje o prítomnosti/neprítomnosti streptokoka v pošve. Ak sa prítomnosť potvrdí, pri pôrode dostanete antibiotiká. Predíde sa tým možnému prenosu infekcie na bábätko.

- Stomatológ: počas tehotenstva môžete absolvovať 2. preventívne prehliadky u zubára. Prvú by ste mali stihnúť v 1. trimestri a druhú na začiatku 3. trimestra.

- Psychooprofilaxia: ak ste absolvovali prípravu na pôrod, budete to mať zaznačené práve v tejto kolónke.

- Otec pri pôrode: mnohé nemocnice vyžadujú, aby sa otecko zúčastnil aspoň 1 hodiny prípravy na pôrod, ak chce byť pri pôrode. Či je to potrebné vám povedia v nemocnici, v ktorej plánujete rodiť.

                                              tyzden_tehotenstva5. STRANA

 

Ultrazvukové vyšetrenie v 10.14., 20. - 24., 30. - 32. a v 36 týždni (termíny sa môžu mierne odlišovať v závislosti od typu tehotenského preukazu).

 

- Týždeň podľa PM: vek plodu vypočítaný na základe vašej poslednej menštruácie.

- CRL (temeno-kostrčná dĺžka): dĺžka vášho drobca od vrchu hlavičky po kostrč v milimetroch (meria sa zvyčajne do 16. týždňa).

- NT (nuchálná translucencia alebo prejasnenie/presiaknutie šije): v 10. až 13 týždni lekár zmeria tekutinu nahromadenú v podkoží záhlavia (šije) plodu. Hodnota by nemala presiahnuť 3 mm.

- NB (nosová kostička): značí sa prítomnosť nosovej kostičky a jej dĺžka, prípadne jej absencia.

- FL (femur lenght): dĺžka stehnovej kosti v milimetroch.

- BPDxFOCD: BPD (biparietálny diameter) je rozmer hlavičky meraný medzi oboma spánkovými kosťami (priečny rozmer). FOCD (frontookcipitálny diameter) sa meria menej často a je to vzdialenosť od čelovej kosti ku záhlavovej (pozdĺžna veľkosť). Obvod hlavičky sa označuje ako HC (head circumferentia).

- TADxAPD: TAD (transabdominálny diametar) je označenie pre priečny rozmer bruška plodu. Predozadný rozmer bruška je nazývany APD (anteroposterior diameter). Obvod bruška je značený ako AC (abdominal circumferentia).

- EFW (estimated fetal weight): je odhadovaná hmotnosť plodu v gramoch.

- Poloha a naliehanie: poloha popisuje uloženie plodu k pozdĺžnej osi maternici. Naliehanie  charakterizuje, ktorá časť plodu je uložená najnižšie k panvovému vchodu.

- Cervix dĺžka: krčok maternice by mal mať dĺžku minimálne 2,5 cm.

- Cervix orientácia (vezikulizácia): udáva, ako je orientovaný krčok voči močovému mechúru.

- Frekvencia srdiečka: označuje sa znamienkom: ,,+“ alebo počtom úderov za minútu.

- Pohlavie plodu: dievčatko/chlapček

- Lokalizácia placenty: placenta sa môže nachádzať v maternici na prednej a zadnej stene, na jej vrchole, alebo môže byť pod naliehajúcou časťou plodu (vtedy hovoríme o vcestnej placente alebo placente previa).

- Stupeň zrelosti (Gradding placenty): popisuje zrelosť placenty podľa jej štruktúry. Označuje sa stupňom zrelosti od 0 – III.

- Plodová voda (hydramnion): ak máte v brušku plodovej vody optimálne množstvo, lekár poznačí: ,,euhydramnion“. Ak jej je menej, napíše ,,oligohydramnion“. Výraz ,,polyhydramnion“ znamená, že je plodovej vody veľa.

- Lokalizácia pupočníka: umiestnenie pupočnej šnúry.

- RI, SD a. umbilicalis (presnejšie označované aj ako PI a.umbilicalis): Jedná sa o vyšetrenie, pri ktorom lekár vyšetrí prietok krvi v cievach v pupočníku (pupočnej šnúry). 

- Zodpovedá g.t.: býva značený 2 číslicami. Prvá znamená týždeň a druhá deň gravidity. Je to vek plodu, podľa údajov z ultrazvukového vyšetrenia a môže byť odlišný od veku vypočítaného podľa poslednej menštruácie. Nemusíte sa báť. Je to v poriadku.

                                              bocian_nosí_deti

Môžem si tehotenskú knižku po pôrode nechať?

Tehotenská knižka je súčasťou vašej zdravotnej dokumentácie a tak zostáva po pôrode na oddelení, na ktorom ste rodili. Predtým ako ju odovzdáte na príjme, si preto z nej vyberte fotky vášho pokladíku. Ak sa jej ale nechcete vzdať a túžite mať pamiatku, môžete si ju pred pôrodom prefotiť.

                                            psychomotorika u najmensich

Prečítajte si tiež článok o tom, aké hračky podporujú psychomotorický vývin u bábätiek alebo  ako nachystať výbavičku pre novorodeniatko. Naberte inšpirácie, pomocou ktorých drobčeka po návrate z pôrodnice ľahko a bez sĺz uspíte. Ak sa neviete rozhodnúť, či je pre malé bábätko vhodnejší nosič alebo šatka, nechajte si poradiť od skúsených mamičiek v článku: Skúsenosti mamičiek: Kočík alebo nosič.

 

A ak už pokukujete po kočíkoch, postieľkach, autosedačkách, babyšatkách a ďalších potrebách pre bábätká, veríme, že si u nás vyberiete .

 

Nemáme zdravotnícke vzdelanie. Informácie, ktoré čítate majú informatívny charakter. Čerpali sme ich z odborných publikácií na internete, napriek tomu však nedokážeme ich správnosť zaručiť.