Narodilo sa vám bábätko? Máte nárok na tieto finančné dávky

Príchod dieťatka na svet je nezabudnuteľným okamihom pre každú z nás. Toto nádherné obdobie je však často psychicky aj finančne veľmi náročné. Hoci máte občas ťažšie chvíľky, hlavu hore. Všetko bude fajn. Vaše dieťatko vás miluje najviac na svete. A ako si poradiť so zvýšenými výdavkami, vám radi poradíme my.

                                          materska

Príspevok pri narodení dieťaťa

Určite ste už počuli o jednorázovom príspevku pri narodení dieťatka. Práve ten by vám mal pomôcť pokryť nákup najdôležitejších potrieb pre vaše bábätko. Výška príspevku je:

- 829,86 € pri dieťatku, ktoré sa narodí počas 1., 2. alebo 3. pôrodu,

- 151,37 €, ak ide o dieťatko narodené počas 4. pôrodu.

 

Keď sa vám narodia naraz 2 alebo viac detičiek, výška príspevku sa zvyšuje o 75,69 € na každého drobčeka.

O príspevok nezabudnite požiadať Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) najneskôr do 6 mesiacov od pôrodu a ku žiadosti doložte:

- rodný list dieťatka (ak sa drobček narodil mimo SR, namiesto rodného listu stačí predložiť preklad dokladu o narodení dieťaťa, vystavený v štáte kde pôrod prebehol)

- potvrdenie od pediatra o uzatvorení dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a doklad, ktorý potvrdzuje, že bábätko už má viac ako 28 dní,

- vyhlásenie o bydlisku.

 

Príspevok na viac súčasne narodených detí

Ak ste priviedli na svet trojičky (alebo viac drobcov), prípadne ste sa stali v priebehu 2 rokov 2 krát rodičmi dvojičiek (či viacerých detičiek súčasne) máte tiež nárok na Príspevok na viac súčasne narodených detí. Výška príspevku, vyplácaného 1-krát ročne, je 110, 36 € na jedno dieťa. Prvý krát vám bude vyplatený po dovŕšení 1.roku dieťatka a posledný po 15. narodeninách.

O príspevok môžete každoročne požiadať prostredníctvom písomnej žiadosti podanej na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v príslušnom mieste trvalého bydliska. K žiadosti priložte tiež rodné listy detí a potvrdenie pediatra o  uzatvorení dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Prídavok na dieťa

Od narodenia do 25. roku života dieťaťa budete dostávať tiež Prídavok na dieťa. Ten je vo výške 24,95 € vyplácaný rodičom nezaopatrených detí, raz mesačne. Nezaopatrené dieťa pritom chápeme ako dieťaťa vo veku do 25 rokov, ktoré absolvuje školskú dochádzku, štúdium na strednej alebo vysokej škole (dennou formou). O prídavok môžete požiadať ÚPSVaR a k žiadosti o prídavok na dieťa doložte:

- rodný list dieťatka,

- váš občiansky preukaz.

 

Keď drobec dovŕši 3. narodeniny, musíte ÚPSVaR informovať o tom, kto sa bude o dieťatko starať ďalej. V opačnom prípade vám Prídavok na dieťa pozastavia.

                                            jpg

Daňový bonus

Je vlastne daňová úľava. Zamestnávateľ vám zníži preddavok na daň o sumu 45,44 € za drobčeka, ktorý ešte neoslávil 6. narodeniny a o 22,72 € za každé nezaopatrené dieťa, ktoré nedovŕšilo 25 rokov. O daňový bonus môže požiadať iba jeden z rodičov a to tak, že zamestnávateľovi predloží kópiu rodného listu dieťaťa.

Ročný daňový bonus vám tak môže znížiť preddavok na daň o 548, 28 €, v prípade ak váš poklad ešte nemal 6 rokov a o 272, 64 € u starších nezaopatrených detí.

Príplatok k prídavku na dieťa

Existujú situácie, kedy si daňový bonus neviete uplatniť. Patria medzi ne tieto:

- vy, ani manžel nevykonávate zárobkovú činnosť,

- poberáte invalidný dôchodok, pretože vaša pracovná schopnosť poklesla o viac ako 70%,

- poberáte opatrovateľský príspevok,

- vám, ani manželovi nebol priznaný daňový bonus.

 

Vtedy môžete požiadať o Príplatok k prídavku na dieťa, ktorý predstavuje alternatívu daňového bonusu a je vyplácaný rodičovi nezaopatreného dieťaťa do veku 25 rokov vo výške 11,70 € jeden krát mesačne.

K žiadosti o príplatok k prídavku na dieťa priložte tiež aktuálne rozhodnutie o priznaní dôchodku.

Materské

Výška vašej materskej závisí od výšky vášho príjmu pred nástupom na materskú dovolenku a tvorí 75% vášho vymeriavacieho základu. Materskú dávku vám bude Sociálna poisťovňa vyplácať 1-krát mesačne po dobu 34 týždňov. Ak sa o dieťatko staráte sama, materské budete poberať o 3 týždne dlhšie. Ako mamina viacerých drobcov narodených súčasne máte nárok na vyplácanie materského až po dobu 43 týždňov.

Pred nástupom na materskú dovolenku vám Žiadosť o materské vystaví váš gynekológ. Stačí ak ho odovzdáte zamestnávateľovi, ktorý ho doručí do Sociálnej poisťovne.

Otecko na materskej dovolenke

Možno ste už počuli, že na materskú dovolenku môže nastúpiť aj otecko. Podmienkou je:

- skončenie materskej dovolenky maminky,

- zdravotné poistenie otecka po dobu aspoň 270 dní,

- čerpanie počas obdobia, kým dieťatko nedovŕšilo 3 roky.

 

Ockovia majú, rovnako ako maminy, nárok na materské vo výške 75 % vymeriavacieho základu. Odlišuje sa však dĺžka poberania materskej, ktorá je u otcov 28 týždňov.

                                         danovy_bonus

Rodičovský príspevok

Koncom minulého roku veľa mamičiek potešila správa, že od 1.1.2020 sa výška rodičovského príspevku zvýši na 370 €. Túto sumu budete mesačne dostávať, ak ste počas materskej dovolenky poberali materské. V prípade, že ste pred pôrodom nebola aspoň 270 dní zdravotne poistená a nedostávali ste materské, budete dostávať 270 €.

Výška rodičovského príspevku závisí tiež od toho, koľko drobčekov sa vám narodilo súčasne. Pri dvojičkách:

- máte nárok na sumu 462,50 € ak ste poberali materskú,

- keď ste pred pôrodom nepracovali, dostanete 337,50 €.

 

Ak ste rodičmi trojičiek, suma sa zvýši na 555 €, ak ste bola zdravotne poistená aspoň 270 dní. V opačnom prípade dostanete 405 € mesačne.

Rodičovský príspevok je vyplácaný do veku 3 rokov dieťatka. Ak má drobec dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, môžete požiadať o predĺženie vyplácania do 6 rokov. K žiadosti nezabudnite doložiť posúdenie zdravotného stavu dieťatka.

Príspevok na starostlivosť o dieťa

Pracujete alebo študujete a vaše slniečko navštevuje jasličky, materskú školu alebo je s profesionálnou opatrovateľkou? Môžete požiadať o príspevok na starostlivosť o dieťa. Práve ten predstavuje alternatívu rodičovského príspevku.

Výška príspevku na starostlivosť o dieťa nie je jednotná:

- Ak drobček trávi čas napr. u starých rodičov a vy neviete dokladovať výdavky, štát vám pomôže sumou 41,10 € mesačne

- V prípade, kedy dieťatko navštevuje napr. jasličky a vy viete predložiť koľko eur mesačne vás pobyt dieťatka v nich stojí, máte nárok na náhradu výdavkov do výšky najviac 280 eur.

 

Príspevok na starostlivosť o dieťa je rovnako ako rodičovský príspevok, vyplácaný do 3. narodenín dieťatka. Ak dieťatko trpí nepriaznivým zdravotným stavom, môžete požiadať o predĺženie vyplácania do 6 rokov.

                                         prispevok_pri_narodeni_dietata

Kde mám dávky po narodení dieťatka vybaviť?

Okrem daňového bonusu a materského vypláca všetky dávky Úrad práce sociálnych vecí a rodiny príslušný k miestu vášho trvalého bydliska. Žiadosti preto odovzdajte na oddelení štátnych sociálnych dávok.

Ak vlastníte občiansky preukaz s elektronickým čipom, môžete o väčšinu príspevkov požiadať tiež elektronicky, prostredníctvom on-line služieb Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Ste poistencom štátu

Po pôrode ste z legislatívneho hľadiska považovaná za osobu, ktorá sa riadne stará o dieťa do 6 rokov jeho veku a ste teda poistencom štátu. Znamená to, že dôchodkové i zdravotné poistenie za vás uhrádza štát. Nezabudnite preto o tejto skutočnosti informovať vašu zdravotnú poisťovňu a Sociálnu poisťovňu.

Prečítajte si tiež:

Taška do pôrodnice: Zbaľte si veci prehľadne a bez stresu

Ako vyvolať pôrod? 10 bezpečných tipov z pohodlia domova 

Skúsenosti mamičiek: Kočík, alebo nosič?

Všetko čo potrebujete vedieť o dojčení (1. časť)

Všetko čo potrebujete vedieť o dojčení (2. časť)

Uspať drobca môže byť náročné. S našimi tipmi to zvládnete rýchlo a bez sĺz